telefon +382 (0) 20 624-833
fax +382 (0) 20 624-844
e-mail info@jugodata.co.me

Servis

U donjoj tabeli je dat cjenovnik servisnih usluga koje pruža Jugodata.

  Cijena Cijena JD
Radni sat u servisu 30 10
Izlazak na teren - Podgorica 20 20
Izlazak na teren - Zona A (CT, BD, NK) 50 50
Izlazak na teren - Zona B (BR, UL, BP) 70 70
Izlazak na teren - Zona C (PV, RO, HN) 90 90
Instalacija računara ili štampača 20 10
Diagnosticiranje računara ili štampača 15 0
Reinstalacija sistemskog softvera 30 15
Standardne intervencije na softveru 15 10
Nestandardne intervencije na softveru           (naplaćuju se po radnom satu)
Bekap podataka tokom servisne intervencije 30 15
Čišćenje računara od virusa (uspješno) 30 25

Cijene važe isključivo za standardne servisne usluge. Za usluge instalacije, podrške i održavanja viših nivoa opreme primjenjuju se cijene usluga određene od strane partnera (HP, ACer, XEROX, Cisco, Novel, Microsoft..)

Cijena JD se primjenjuje za Jugodata opremu

Jugodata servis ne garantuje za podatke na računaru donijetom u servis. Backup podataka pri intervenciji se posebno naplaćuje.

Izlazak na teren se posebno zakazuje sa šefom servisa

Kupac je dužan podići opremu u roku od 15 dana od popravke. Jugodata ne preuzima odgovornost van tog roka

- U cijenu nije uračunat porez na promet
- Cijena za hitne usluge se uvećava 100 %